Wykaz numerów telefonicznych

ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Rudek
Sekretariat wew. 21

e-mail: mgops@skawina.net

Telefony:

centrala:

12 276 21 37
12 256 04 50
12 276 87 25

fax:

12 276 21 37 wew. 35

Nr pokoju

Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury 13 – parter

Nr wew. telefonu

parter

PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU

Ewa Dziura

Nr wew.

24

parter

pokój 1

ZESPÓŁ DS. USŁUG

Renata Korpalska

Nr wew.

28

parter

pokój 2

ZASTĘPCA DYREKTORA MGOPS

Monika Kozak

Nr wew.

29

parter

pokój 3

ZESPÓŁ DS. USŁUG

Anna Nędzka

Tomasz Klimek

Rafał Molenda

Nr wew.

30

parter

pokój 5

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka Jagódka-Turek

Klaudia Wycisk

Nr wew.

25

parter

pokój 6

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Marta Markiewicz

Jagoda Polak-Wątor

Agnieszka Zaczkowska

Nr wew.

26

parter

pokój 7

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Aneta Pyzik

Małgorzata Spyrka

Nr wew.

27

Nr pokoju

Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury 13 – I piętro

Nr wew. telefonu

I piętro

pokój 1

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE, STYPENDIA SZKOLNE

Magdalena Sobota

Joanna Pabich

Nr wew.

23

I piętro

pokój 2

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE, STYPENDIA SZKOLNE

Justyna Nowak – Kierownik Zespołu

Anna Jakubik – Z-ca Kierownika Zespołu

Nr. wew.

31

I piętro

pokój 3

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE, STYPENDIA SZKOLNE

Laura Jackowska

Agnieszka Bobek

Nr wew.

32

I piętro

pokój 6

SEKRETARIAT

Jolanta Wójtowicz – Kurpyta

Nr wew.

21

   
 

Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury 13a – I piętro

Nr wew. telefonu

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wróblewska

 

54

 

ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Ewa Kotarba

Monika Musiał

Agnieszka Markiewicz

Paweł Ryś

Małgorzata Podmokły

Nr wew. 

36

52

53

 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka Hankus    tel. kom. 785 169 108

Marta Kaczor

Maria Kawiak

Stanisław Leśniak

Nr wew.


38

59

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-PERSONALNY

Barbara Kuglin

Monika Biela

Alicja Klęk – Malik

Nr wew.

57

55

60

 

Lokalizacja:
ul. Rynek 24 – półpiętro


Nr telefonu

 

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ I ASYSTENTURY RODZINY – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Anna Płonka (Kryńska)   tel. kom. 500 378 955

Ewa Chmielewska

12 276 73 12

wew.37

 

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ I ASYSTENTURY RODZINY

Barbara Chrzan

Agata Kania

Aneta Stachura

Monika Józefczyk

Marta Lepczyńska


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PRACOWNIKÓW MGOPS

Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej

Aneta Pyzik 508 167 631

Małgorzata Spyrka 508 167 871

Marta Markiewicz 508 578 531

Jagoda Polak-Wątor 785 169 107

Klaudia Wycisk 500 378 893

Agnieszka Jagódka – Turek 785 167 104


Zespół ds. usług

Renata Korpalska 508 167 611

Anna Nędzka 508 578 413

Tomasz Klimek 500 378 970

Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny

Barbara Chrzan 502 425 579

Aneta Stachura 508 578 471

Agata Kania 508 578 490 

Monika Józefczyk – asystent rodziny 514 866 129 

Marta Lepczyńska  – asystent rodziny 501 314 588


Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny –
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Anna Płonka (Kryńska) 500 378 955

Ewa Chmielewska 500 378 924

12 276 73 12

wew.31

Skip to content