Pomoc obywatelom Ukrainy / Допомога громадянам України

Telefon informacyjny w sprawach zakwaterowania i pomocy rzeczowej, Телефон для інформації з питань проживання і матераідьної допомоги

+48 508 167 392 od godz. 7.00 do 18.00

Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

O świadczenie może ubiegać się każdy pomiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Informacje jednostek administracji publicznej i podmiotów zewnętrznych na temat form wsparcia i zatrudnienia obywateli Ukrainy. Інформація органів державного управління та зовнішніх структур про форми підтримки та працевлаштування громадян України

Informacje w zakładce są uzupełniane na bieżąco!
Інформація у вкладці регулярно оновлюється!

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim Психологічна допомога українською мовою

Spotkanie informacyjno-integracyjne dla społeczności ukraińskiej / Інформаційно-інтеграційна зустріч для української громади

W najbliższy piątek 8 kwietnia w Pałacyku Sokół w parku miejskim w Skawinie w godzinach 9:00-17:00. odbędzie się „Dzień Otwarty” połączony z mobilnym punktem informacyjnym dla społeczności ukraińskiej.
Цієї п’ятниці, 8 квітня, у палаці «Сокуль» у міському парку у Скавіні час 9:00-17:00. відбудеться «День відкритих дверей», поєднаний з мобільним інформаційним пунктом для української громади

Skip to content