Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z realizacją obowiązków prawnych »


Informujemy, że od 20 maja 2019 r., rozpocznie działalność filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie »

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina