Projekty i programy realizowane przez inne instytucje


Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - „MANIA PRACOWANIA V”Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina