Ograniczenia w funkcjonowaniu ośrodka


Od 10 lutego 2021 Punkt Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie wrócił do bezpośredniej obsługi mieszkańców z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

DYŻUR PEŁNI

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator – Anna Kryńska

- w każdą środę i czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

- Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny

ul. Rynek 24 (wejście od strony ulicy Batorego, piętro I )

tel. 500 378 955

oraz w formie telefonicznej ( tel. 500 378 955)

- w każdą środę , czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) od 17.30 do 19.30

- w każdy piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) od 16.30 do 17.30
Od 7 grudnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie przestał funkcjonować w trybie wewnętrznym i wrócił do bezpośredniej obsługi mieszkańców z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do kontaktowania się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą platformy ePUAP.W zawiązku z epidemią koronawirusa od 14.10.2020

Punkt Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierający będzie funkcjonował wyłącznie

w formie telefonicznej.

DYŻUR PEŁNI

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator – Anna Kryńska ( tel. 500 378 955)

- w każdą środę i czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1630 do 1930

- w każdy piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 16.30 do 17.30

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina