Ograniczenia w funkcjonowaniu ośrodka

W zawiązku z epidemią koronawirusa od 4.11.2020 do odwołania Ośrodek funkcjonuje tylko w trybie wewnętrznym.

Dokumenty można złożyć elektronicznie lub poprzez wrzucenie koperty do skrzynki pocztowej zamontowanej obok drzwi wewnętrznych przy wejściu głównym do Ośrodka (od ulicy Żwirki i Wigury 13).

Prosimy aby na dokumentach wrzucanych do skrzynki pocztowej znajdował się numer telefonu kontaktowego , co ułatwi załatwienie sprawy w przypadku potrzeby złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Zachęcany mieszkańców do kontaktowania się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą platformy ePUAP.

W zawiązku z epidemią koronawirusa od 14.10.2020

Punkt Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierający będzie funkcjonował wyłącznie

w formie telefonicznej.

DYŻUR PEŁNI

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator – Anna Kryńska ( tel. 500 378 955)

- w każdą środę i czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1630 do 1930

- w każdy piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 16.30 do 17.30

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina