Ogłoszenia


21.03.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent - 1 wolny etat
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pracownik socjalny
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – stanowisko pomocnicze i obsługi
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi –asystent rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – Asystent Rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
20.12.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
20.11.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
27.10.2017 Nabór – KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE
16.10.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
17.07.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
30.06.2017 Nabór - POMOC ADMINISTRACYJNA
27.06.2017 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
24.03.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty
02.03.2017 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
22.11.2016 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
02.11.2016 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina