Dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługujewyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym we własnym mieszkaniu).

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o tzw dopłatę do czynszu musi spełniać następujące warunki:

1) kwalifikuje się do przyznania „zwykłego dodatku” lub dodatek taki już pobiera

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

3) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

4) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy składać
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021r.

Informacje dotyczące tej formy pomocy można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu:

12 276 21 37 wew. 22 lub 501 314 588

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina