Ogłoszenia


8.10.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole Organizacyjno – Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
06.09.2019 Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: asystent rodziny - 1 wolny etat.
13.08.2019 Stowarzyszenie Siemacha, które prowadzić będzie na zlecenie Gminy Skawina Placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, poszukuje chętnych osób do współpracy. Poniżej zamieszczono ogłoszenia dotyczące naborów na wolne stanowiska .
12.08.2019 MGOPS w Skawinie pilnie poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów MGOPS w Skawinie
19.06.2019 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowo - Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor – 1 wolny etat
19.06.2019 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjno - Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor – 1 wolny etat
19.06.2019 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
22.05.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole Finansowo – Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
22.05.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE – 1 wolny etat.
22.05.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole Organizacyjno – Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
16.04.2019 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie ogłasza nabór pracowników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Radziszowie – praca od kwietnia br.
11.04.2019 Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”. Klub Samopomocowy w Radziszowie
05.04.2019 Ogłoszenie o dniu wolnym 02.05.2019 i terminie jego odpracowania
28.03.2019 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: referent w Zespole ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
05.03.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – referent
10.01.2019 Dotyczy ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 stycznia 2019r. Skawina 10.01.2019 r.
2.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 stycznia 2019r.

Ogłoszenie dotyczy przygotowania prac przedprojektowych i projektowych budynku położnego na terenie Gminy Skawina, w którym zlokalizowane będą:
a. placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

b. placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

3.12.2018 Ogłoszenie o dniu wolnym 24.12.2018 i terminie jego odpracowania
19.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 listopada 2018 r.
„Na realizację grupowych form pracy socjalnej przez psychologa dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie o charakterze wspierającym i edukacyjnym.”

19.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 listopada 2018 r.
„Na realizację grupowych form pracy socjalnej przez pedagoga dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie o charakterze wspierającym i edukacyjnym.”

30.10.2018 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Organizacyjno - Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor – 1 wolny etat
30.10.2018 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Finansowo -Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – referent – 1 wolny etat
10.10.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ogranizacyjno - Personalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – inspektor
03.10.2018 Ogłoszenie o pracę w charakterze opiekunów/opiekunek osób starszych/chorych
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowo-Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – referent
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pracownik socjalny
03.10.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – Asystent Rodziny
03.10.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 września 2018 r.
17.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 września 2018r.
„Zakres ogłoszenia obejmuje czynności polegające na przeprowadzeniu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie w okresie realizacji wdrożonego modelu polegającego na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego”.

12.09.2018 P r o t o k ó ł z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną z kandydatami spełniającymi niezbędne wymagania na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
20.08.2018 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
20.08.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 lipca 2018 r.
17.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 lipca 2018r. dotyczące czynności polegających na przeprowadzeniu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie.
11.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 lipca 2018 r.

1. Przygotowanie i opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położnych na terenie Gminy Skawina, w których zlokalizowane będą placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

2. Specyfikacja wraz z szacunkowym kosztorysem dotyczącym sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego do uruchamianej wypożyczalni zgodnie z założeniami wniosku projektowego.


10.07.2018 Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 5 lipca 2018 r.
05.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 lipca 2018 r.

1. Przygotowanie i opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położnych na terenie Gminy Skawina, w których zlokalizowane będą placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem wymogów określonych dla tego typu placówek w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

2. Specyfikacja wraz z szacunkowym kosztorysem dotyczącym sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego do uruchamianej wypożyczalni zgodnie z założeniami wniosku projektowego.


05.07.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Usług w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.06.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług - 1 wolny etat
15.06.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 2 wolne etaty
23.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie realizacji zadań przez pracowników MGOPS w Skawinie w procesie zmiany modelu organizacji pracy MGOPS w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowania administracyjnego.
17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 maja 2018 r. „Prowadzenie szkoleń w zakresie sposobu realizacji zadań przez pracowników MGOPS w Skawinie w procesie zmiany modelu organizacji pracy MGOPS w zakresie wdrażania rozdzielenia pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego.
17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 maja 2018 r. „Na realizację usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników socjalnych w zakresie dokonywania analizy kompetencji, predyspozycji i umiejętności do realizacji działań w wyodrębnionych w procesie zmiany modelu realizacji usług pomocy i integracji społecznej zespołach zadaniowych MGOPS oraz doboru szkoleń niezbędnych do podnoszenia lub uzupełnienia wiedzy i umiejętności na poszczególnych stanowiskach i w zespołach.
9.05.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty
17.04.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat

21.03.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent - 1 wolny etat
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pracownik socjalny
19.03.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – stanowisko pomocnicze i obsługi
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi –asystent rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
15.03.2018 P r o t o k ó ł z przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – Asystent Rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – pomoc administracyjna w Sekcji Rozliczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
14.02.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie – referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
20.12.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
20.11.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – 1 wolny etat
27.10.2017 Nabór – KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE
16.10.2017 Nabór – ASYSTENT RODZINY
17.07.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat
30.06.2017 Nabór - POMOC ADMINISTRACYJNA
27.06.2017 Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 1 wolny etat.
24.03.2017 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty
02.03.2017 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
22.11.2016 Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
02.11.2016 Nabór na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie - inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - 2 wolne etaty.
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina