Statut

  1. Uchwała XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
  2. Uchwała XLVII/567/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
  3. Uchwała XVII/214/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
  4. Uchwała XXV/360/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina