Kierownictwo

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie

MARIA ALECHNOWICZ

telefon kontaktowy:

  (012) 276 21 37 wewn.  21

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
w poniedziałki  od godz. 15.00 do godz. 17.00
w czwartki       od godz. 8.00   do godz. 10.00


Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina