Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje:

  • zadania pomocy społecznej
  • dodatki mieszkaniowe
  • dodatki energetyczne
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia z ustawy „Za życiem”
Skip to content