Centrum wspierania rodziny

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
tel. 12 276 34 10

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny.
Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Świadczy pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Pomoc i porady udzielane są bezpłatnie !

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny: 
http://cwr-skawina.pl/

Harmonogram dyżurów

 
Mając na celu dobro mieszkańców gminy Skawina i pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem, Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej przygotowało wykaz ogólnodostępnych „Telefonów pomocowych”, funkcjonujących na terenie Polski.
Skip to content