Aktualności

03-10-2022

Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień – Ankieta dla mieszkańców

W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 na terenie gminy przeprowadzana jest „Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”. Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne.

26-09-2022

Ankieta - badanie dotyczące oceny skali przemocy na terenie Gminy Skawina

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży do opracowania oceny problemu przemocy oraz diagnozy lokalnych potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Skawina. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji.

22-09-2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Można już składać wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

21-09-2022

Dyżury specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy – psychoterapeuty, seksuologa w CWR

Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy-edycja II” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022. W ramach projektu w CWR w Skawinie uruchomiony został dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy – psychoterapeuty, seksuologa.

17-08-2022

Dodatek węglowy - świadczenie od 17.08.2022 r.

Od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

28-06-2022

Stowarzyszenie Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions przekazało darowiznę rzeczową z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Gminie Skawina

Stowarzyszenie przekazało darowiznę rzeczową w postaci żywności, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej. Pomoc jest dystrybuowana wśród potrzebujących obywateli Ukrainy przez M-GOPS w Skawinie, w ramach działalności punktu odbioru pomocy rzeczowej. 

Skip to content